Branşlar
 • Bilgisayar Teknolojileri   ( 4 İçerik )

  ÇAĞIN BULUŞU BİLGİSAYAR

  20.yy’ın en önemli buluşlarından biri kabul edilen ve 1942 yılından itibaren geliştirilerek bugün artık ceplere kadar giren bilgisayarın önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Özellikle internet, iletişim araçları içerisinde hızla yükselen mecralardan biridir. Kurumların ya da kişilerin geniş kitlelerle daha fazla sayıda bilgiyi paylaşma noktasında web siteleri ekonomik bir çözüm olarak devreye girmektedir. Gelişen teknoloji ile iş hayatında tamamen bilgisayar üzerine kurulu bir düzene geçilmiş ve ilintili mesleklerin yükselmesi kaçınılmaz olmuştur.

  İSMEK BİLGİSAYAR EĞİTİMLERİYLE TEKNOLOJİYİ TAKİP EDİYOR

  İSMEK, bilgisayar eğitimleri ile hayatın bütün alanlarına girmiş olan bilgisayarın tüm boyutlarıyla kullanımı amaçlanmaktadır. Bilgisayar eğitimi alan kursiyerlerimiz, bilgisayar destekli iş yapan kurumlarda ve eğitim sahasında kendini geliştirip, hem meslek sahibi olabilmekte hem de çağın gereklerinden uzak kalmadan topluma intibak edebilmektedirler.
 • Dil Eğitimi   ( 3 İçerik )

  DİL’İN BÜYÜLEYİCİ DÜNYASI

  İlkçağlardan bu yana insanlar için büyüleyici bir iletişim aracı olan dil, düşünceleri sözcüğe dönüştürme sanatı olarak tanımlanmıştır. Dil sayesinde bütün varlık alanları adlandırılmış, tüm nesneler farklı değerler kazanmıştır. Sesli ve yazılı göstergeler dizisi olan dil, toplumsal bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca il, sürekli kendini yenileyen, bir devinim içerisinde olan bir olgudur. İnsanların bir arada yaşamalarıyla gelişip, değişerek bugünkü haline gelmiştir.

  NEDEN DİL ÖĞRENMELİYİZ?

  Hızla globalleşen dünyamızda yabancı dil bilmek, artık bir gereklilikten öte ihtiyaç haline gelmiştir. Bilim ve teknolojinin bu ilerleyişi göz önünde bulundurulduğunda pek çok alanda başarının en önemli şartının yabancı dil bilmek olduğu açıkça görülmektedir. Bilgi çağında bilgiden yoksun bir hayat sürmek imkansızdır. “Bir lisan bir insan” söylemi doğrultusunda ne kadar dil bilirsek, kendi yaşamımızın sınırları dahilinde bilgimizin, görgümüzün ve onun getireceği olanakların o derece arttığı hissedilecektir.

  DİL ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRMANIN YOLLARI

  Yabancı dil öğrenmek için önce bunu gerçekten istemek ve yapacağına inanmak gerekmektedir. Verilen kararın ardından bir  çalışma planı yapılamalı ve disiplinli bir şekilde eğitimlere başlanmalıdır. Karşılıklı konuşma dil öğrenmede çok önemlidir. Gramer ise bir dilin bel kemiğini oluşturmaktadır. Kursiyere düşen görev mümkün olduğunca öğrendiği dil ile ilgili yayınları takip etmek, görsel ve işitsel materyallerle bunu desteklemek ve sürekli tekrar etmektir.

  İSMEK’TEKİ DİL EĞİTİMLERİ

  İSMEK tüm branşları ile olduğu gibi dil eğitimleriyle de çağın ilerisinde gitmeye devam etmektedir. İSMEK’te Arapça, Osmanlıca, İngilizce dillerinde eğitimler verilmekte, alanında uzman öğretici kadrosu ve zengin içerikli müfredat programları ile kursiyerlere bir aile sıcaklığında sunulmaktadır.

  1-Eğitimlerin İçeriği:

  İSMEK’te İngilizce eğitimlerinin konu başlıkları arasında, gramer bilgileri, harfleri tanıma, kelime yapısı, yazma becerileri, pratik konuşma teknikleri, karmaşık konular üzerinde çözümleme, Osmanlıca eğitimlerinin konu başlıkları arasında, tarihi süreç, Osmanlıca’nın gelişimi, yazım teknikleri, okuma teknikleri, günümüz uygulamaları, Arapça eğitimlerinin konu başlıkları arasında ise harflerin tanıtılması ve yazılması, harekelemeler, harflerin kelimedeki durumu, cezm, şedde, med harfleri, şemsi-kameri harfler, ism-i işaretler, zamirler, marife-nekra, isim ve sıfat tamlamaları, ism-i fail, ism-i mef’uller, cemiler,
  gün, ay ve saatler bulunmaktadır.

  2-Eğitim Süresi:

  İSMEK kurs merkezlerinde Arapça ve Osmanlıca branşlarının eğitimleri 100’er saatlik kurlar halinde, İngilizce eğitimlerinin süresi ise 100-340 saat arasında değişmektedir. 100-340 saatlik zaman dilimleri 1 kurluk süreleri içermektedir.

 • El Sanatları   ( 8 İçerik )

  EL’DEN DÜNYAYA YAYILAN GÜZELLİKLER

  El sanatları, milletlerin tarih boyunca sahip oldukları kültürel değerlerini, geleneklerini, göreneklerini, inançlarını, yaşam tarzını yansıtan ve tarihe ışık tutan önemli kaynaklardan biridir. Hayatımızı kolaylaştıran ve güzelleştiren, yaşadığımız mekanlara, kullandığımız eşyalara zarafet ve estetik güzellik katan el sanatları, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürettikleri eşyaları süsleme çabasının bir sonucudur. İnsan ruhundaki estetik ve zarafetin, hayal gücüyle birleşerek hünerli ellerde muhteşem sanat eserlerine dönüştüğü geleneksel el sanatlarımız, zamanla gelişerek çeşitlilik arz etmiştir. Geçmişten bize intikal eden en değerli kültür mirası olan el sanatlarımız aynı zamanda yöresel özellikleri de yansıtmaktadır. Türk kültürünün korunup yaşatılması, bu değerli mirasa sahip çıkılmasını zorunlu kılmaktadır.

  İSMEK’TE EL SANATLARI YENİDEN CANLANIYOR

  Kültürel mirasımıza sahip çıkmayı, kaybolmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarımızı canlandırıp, yaşatma ve gelecek nesillere aktarmayı amaç edinen İSMEK, verdiği mesleki ve teknik eğitimin yanı sıra, geleneksel el sanatlarımızın pek çok branşlarında da hizmet sunmaktadır.

  İSMEK, 2003 yılına kadar “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları” olarak, 2003’ten sonra “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları” adı ile ücretsiz hizmetlerine devam etmiştir. Adına “sanat” kelimesinin ilave edilmesiyle meslek eğitimlerinin yanı sıra geleneksel sanatlar ve el sanatlarının yaşatılması, geliştirilmesi anlamındaki adımlar da büyümüştür.

  İSMEK’teki el sanatları eğitimleri kursiyerlerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmalarına, kendilerini keşfederek yenilemelerine, yeni bir çevre edinerek sosyalleşmelerine ve en önemlisi de bir meslek sahibi olmalarına yardımcı olmaktadır. Bu eğitimler, aynı zamanda kursiyerler üzerinde rehabilite işlevi de görmektedir.

  İSMEK’TE EĞİTİMİ VERİLEN EL SANATLARI

  İSMEK branşlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek eğitim alanını genişletmekte ve daha çok kursiyere bu eğitim olanağında yararlanma imkanı tanımaktadır. El sanatlarına gösterilen ilgi doğrultusunda 2005-2006 eğitim döneminde de pek çok sanat branşı eklenmiştir. Bu branşlar arasında, Desen Tasarımı, Cam İşlemeciliği, Ahşap Oymacılığı, Deri İşlemeciliği, Örücülük – Şiş Örücülüğü, Telkari, Ahşap Kakma, Mum Süslemeciliği ve Cam Süslemeciliği bulunmaktadır.

 • Mesleki ve Teknik Eğitimler   ( 0 İçerik )

  MESLEK EĞİTİMLERİNİN ÖNEMİ

  Bilgi ve teknoloji çağı olan 21. yy.da küresel bir dönüşüm yaşayan dünyamızda, endüstriyel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak nitelikli teknik eleman ihtiyacı artmış, ülkemizde bu ihtiyacı karşılamak amacıyla mesleki ve teknik eğitim alanında yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

  Sanat ve meslek eğitimi alanında da İstanbullulara vasıf kazandırmaya çalışan İSMEK, görsel sanatlar dalında da halkımıza eğitim hizmeti sunmaktadır. İSMEK’te, en etkili kitle iletişim araçlarından olan sinema – televizyon ve fotoğrafçılık dallarında, akademisyen usta öğreticiler tarafından eğitim sunulmaktadır.

  Moda tasarımı eğitimleri ise yaratıcı ve üç boyutlu düşünme yeteneğini geliştiren bir eğitimdir. Tasarım eğitiminde yaratıcılık ve özgünlük ön planda tutulmaktadır. Kursiyerler için konfeksiyon ve hazır giyim sektöründe araştırma geliştirme bölümlerinde çalışma olanağı bulunmaktadır.

  BİR MESLEK KAPISI İSMEK

  AB süreciyle birlikte ülkemizin yaşadığı  sosyo-ekonomik dönüşümün bir neticesi olarak gelişen ekonomik yapıyla birlikte istihdam alanları genişlemiş, dünya piyasalarıyla rekabet ortamı gelişmiş, özellikle teknik alanda nitelikli iş gücü ihtiyacı artmıştır. Mesleki eğitimde kalite ve etkinliğin artırılması, piyasa taleplerine uygun teknik eleman yetiştirilmesi hedefine yönelik olarak İSMEK, herhangi bir üniversitede akademik eğitim alma imkanı bulamayanların bir meslek edinmelerine yahut mesleğinde ilerlemek isteyenlerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak  amacıyla, mesleki ve teknik eğitim kursları açmıştır. Bu kurslara devam ederek başarıyla tamamlayan kursiyerlere, MEB onaylı sertifika verilmektedir. Görsel sanatlardan sinema - televizyon eğitimi, İSMEK Bakırköy kurs merkezimizde; fotoğrafçılık eğitimi ise Kadıköy Hasanpaşa, Üsküdar Çengelköy, Pendik Merkez, Maltepe Altıntepe ve Küçükçekmece Sefaköy kurs merkezlerimizde verilmektedir.

  Moda tasarım branşlarından stilistlik ve takı tasarımı branşında kostüm, kıyafet, ayakkabı, çanta gibi aksesuarların ve takıların tasarımlarının oluşturulması, modelistlik branşında bu tasarımların uygulamaya geçirilmesi, hazır giyim branşında ise bu tasarımların seri biçimde üretilmesi öğretilmektedir. Bilgisayar, çağın ve geleceğin tasarımcıya sağladığı en önemli kolaylıklardan biridir. Bu nedenle İSMEK’te tasarım eğitimi içinde bilgisayarlı modelistlik branşında da eğitimler verilmektedir.

  Son yıllarda tekstil konusunda kendini dünya pazarında iyice kabul ettiren ülkemizde moda tasarımcılarına ve tekstilde ara elemana olan ihtiyaç fazlasıyla artmıştır. İSMEK de bunu göz önünde bulundurarak istihdama yönelik olarak, talebe cevap verebilecek nitelikte kurslar açmaktadır.

 • Müzik Eğitimi   ( 0 İçerik )

  EZGİLERİN KEYİFLİ YOLCULUĞU MÜZİK

  Müzik, sözcüklerle anlatılamayanı anlatma sanatıdır. Müzik, belirsizliğin, elle tutulamayanın, ve düşlerin dünyasıdır. Müziğin, insandan insana uzanan evrensel bir dil olması, dili, dini ayrı insanları aynı ezgide birleştirecek güce sahip olması, müziğe, diğer sanat dalları içinde ayrı bir yer, farklı bir değer vermiştir. Toplumla etkileşip bütünleşen sanatların başında yer alır müzik. Ayrıca, sosyal hayatın gidişatına da paralel bir gidiş gösterir.

  İnsanların duygu ve düşünce dünyasını geliştirme ve güçlendirmede, müziğin etkisinden olumlu  şekilde yararlanma tüm çağlarda denenmiş bir metottur. Müziğin gücü ve etkisi insanoğlu üzerindeki olumlu etkileri yüzyıllar önce fark edilmiştir.Yakın geçmişimizden örnek vermek gerekirse, Osmanlı’da psikolojik ve fizyolojik çeşitli rahatsızlıkları olanlar, hastalıklarına göre farklı müzik türleri ile tedavi edilmiştir.

  İSMEK MÜZİK  İHTİSAS MERKEZLERİ

  Sanatın her dalına olduğu gibi müzik dalına ve eğitimlerine de ayrı bir önem veren İSMEK, 2006 – 2007 eğitim döneminde, biri Avrupa Yakası’nda diğeri Anadolu Yakası’nda olmak üzere iki müzik ihtisas merkezini İstanbulluların hizmetine sunmaktadır. Fatih’te Fındıkzade Müzik İhtisas Merkezi ve Kadıköy’de ise Hasanpaşa Müzik İhtisas Merkezi, İstanbulluların her geçen gün artan ilgisiyle alanında önemli fonksiyonlar icra etmektedir. İSMEK, müzik ihtisas merkezlerinin yanı sıra talebe göre diğer kurs merkezlerinde de müzik branşlarında eğitimler vermektedir.

 • Sosyal ve Kültürel Eğitimler   ( 0 İçerik )

  SOSYAL VE KÜLTÜREL EĞİTİMLER

  Kişilere kendi sosyal yaşamları çerçevesinde gerekli olacak, çeşitli açılardan kolaylıklar getirecek ve mesleklerinde yardımcı olacak eğitimler “sosyal ve kültürel eğitimler” olarak adlandırılmaktadır. Bu eğitimler, alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından ortak bir nokta etrafında bir araya gelmiş bireylere ya da gruplara verilmektedir, genellikle kısa süreli eğitimler olup, belirlenen müfredat doğrultusunda ana hatlarıyla kişileri bilgilendirme amacı taşımaktadır.

  EĞİTİMLER NASIL VERİLİYOR?

  İlk yardım eğitimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü ve Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle uzman eğitmenlerce verilmektedir. İSMEK kurs merkezlerinde veya Eğitim Müdürlüğünce belirlenen merkezlerde verilen bu eğitim de kısa süreli bir eğitimdir.

  Hijyen eğitimi, 2003 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İSMEK’in ortaklaşa hazırladığı bir eğitimdir. Gıda güvenliğinin tam sağlanması amacına yönelik bu eğitimle gıda çalışanları bilinçlendirilmektedir. Hijyen eğitimi programında genel hijyen ve sağlık, personel hijyeni, işyeri ve ekipman hijyeni, ürün hijyeni, çalışan personel ve resmi kurum ilişkileri konuları işlenmektedir.

  Protokol ve görgü kuralları eğitiminde konu başlıkları genel görgü kuralları, nezaket kuralları, kılık-kıyafet ve davranış, sosyal münasebetler, ahlak kuralları, protokol kuralları, davetlerde davranış şekilleri, hitap şekli, konuşma ve sunum şeklindedir.

  Türkçe eğitiminde yazınsal iletişim yeteneğini geliştirmek için farklı tür ve tekniklerde metin yazma çalışmaları yapılmaktadır. Konu başlıkları arasında yazıda plan ve kelime seçimi, kurgu ve üslup, sözlük çalışmaları, hikaye, deneme, masal, anı, mektup, günlük yazımı, kitap tahlilleri, edebiyatla alakalı filmlerin eleştirileri ve yazar söyleşileri işlenmektedir.

  Benim ailem branşında ise aile olmanın getirdiği sorumlulukların ve aile içinde yaşanması olası problemlerin çözümü anlamında izlenecek yollar işlenmektedir. Bu branşta eğitim alabilmek için kursiyerlerin çocuk sahibi olması şartı aranmaktadır. Anne-baba-çocuk üçgeninde yaşanan iletişimi daha sağlıklı bir hale getirmeyi amaçlayan bu eğitim bir eğitim dönemi boyunca sürmektedir.  

 • Spor Eğitimleri   ( 0 İçerik )

  SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SPOR

  Günümüzde, modern teknoloji bireylere pek çok olanak ve kolaylıkları bir arada sunarken, zihinsel ve bedensel aktivitelerini oldukça sınırlamaktadır. Çağımızın sorunu olan hareketsizliğin ve bunun kapı araladığı rahatsızlıkların çözümü için sporun önemi her geçen gün artmaktadır.

  Spor ile kemik erimesi, çeşitli kanser türleri, şeker hastalığı, tansiyon, kalp-damar hastalıkları, kilo problemleri gibi sorunların önüne geçilirken aynı zamanda günlük streslerden uzak daha üretken bir hayat sürebilmekte mümkündür. Spor yaparken dolaşım sistemi hızlandığından, tüm hücreler oksijenle dolmakta, bu da bağışıklık sistemini güçlendirerek, vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirmektedir.

  Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda beden ve ruh sağlığı açısından bilimsel olarak denetlenebilen hareketlerin yapılması büyük önem taşımakta, kısaca sporun önemi her geçen gün artmaktadır

  İSMEK SPOR MERKEZLERİ

  İSMEK, 2004-2005 eğitim döneminde start verdiği Spor Eğitim Merkezleri Projesi ile İstanbullulara daha faydalı olmayı amaçlamaktadır. Bu merkezlerden ilki olan Büyükçekmece Spor Eğitim Merkezi, 2004-2005 eğitim döneminde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mimar Kadir Topbaş tarafından halkımızın hizmetine açılmıştır. Küçükçekmece Spor Eğitim Merkezi ise 2005-2006 eğitim dönemi başında açılmıştır. İSMEK açtığı spor eğitim merkezlerinin yanı sıra talebe göre diğer kurs merkezlerinde de spor eğitimleri vermektedir. 

  İSMEK, 2007-2008 eğitim döneminde 14 olan spor eğitim merkezi sayısı, 2008-2009 eğitim dönemine gelindiğinde 19’a ulaşmıştır. Her biri gerekli donanıma sahip bu merkezler şunlardır;

  1 - Bahçelievler Çalışlar Spor Eğitim Merkezi  

  2 - Bahçelievler Yenibosna Spor Eğitim Merkezi

  3 - Büyükçekmece Spor Eğitim Merkezi

  4 - Kağıthane Çeliktepe Spor Eğitim Merkezi

  5 - Kartal Hürriyet Mahallesi Spor Eğitim Merkezi

  6 - Küçükçekmece Sefaköy Spor Eğitim Merkezi

  7 - Küçükçekmece Yeşilova Spor Eğitim Merkezi

  8 - Maltepe Küçükyalı Spor Eğitim Merkezi

  9 - Silivri Spor Eğitim Merkezi

  10 - Sultanbeyli Mehmet Akif Spor Eğitim Merkezi

  11 - Ümraniye İstiklal Mahallesi Spor Eğitim Merkezi

  12 - Üsküdar Bulgurlu Spor Eğitim Merkezi

  13 - Tuzla Spor Eğitim Merkezi

  14 - Kartal Atalar Spor Eğitim Merkezi

  15 - Yakacık Spor Eğitim Merkezi

  16 - 
  Beykent Spor Eğitim Merkezi

  17 - Beylikdüzü Spor Eğitim Merkezi

  18 - Bakırköy Spor Eğitim Merkezi

 • Türk İslam Sanatları   ( 0 İçerik )

  ÖZ KÜLTÜRÜMÜZÜN IŞILTILARI GELENEKSEL SANATLAR

  Sanat, geçmiş medeniyetlerin tarih boyunca sahip oldukları değerlerin korunup tanınmasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında en önemli araçlardan biridir. Her toplum kendini ifade etmek için sanatı kullanmıştır. Sanat aynı zamanda yaşadığımız çevreyi güzelleştiren, ona renk katan bir olgudur. Kültürel değerlerimizin en önemli parçasını oluşturan geleneksel el sanatlarımız, köklü geçmişimizin sanata yansıması olarak günümüze ulaşmıştır. İnsanların gereksinimlerini karşılamak amacıyla çeşitli materyallerden ürettikleri basit ürünler, zamanla insan ruhundaki estetik bakışın bir tezahürü olarak, maharetli ellerde birer sanat eserine dönüşmüşlerdir. Türklerin İslam dinini kabulünden sonra, Türk-İslam sentezinin bir neticesi olarak Türk İslam Sanatları ortaya çıkmış ve bu sanatlar yüzyıllar boyu özenle, sabırla nakış nakış işlenmiştir tarih sayfalarına…

  İSMEK’TE TÜRK - İSLAM SANATLARI EĞİTİMLERİ

  İSMEK, unutulan ya da unutulmaya yüz tutan pek çok sanat dalına sahip çıkarak, gelecek nesillere aktarma misyonunu başarılı bir şekilde yerine getirmektedir. İSMEK’te Türk - İslam Sanatları eğitimleri hemen hemen her kurs merkezinde verilmektedir. Üniversitelerimizin Güzel Sanatlar Fakültelerinden mezun olmuş, seçkin usta öğreticilerimiz tarafından verilen eğitimlerde her branşın tanıtımı, tarihi süreci ve gelişimi hakkında bilgi verilmekte, uygulama yapılmaktadır.

  2003 – 2004 eğitim - öğretim yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mimar Kadir Topbaş tarafından halkımızın hizmetine açılan, Üsküdar Sanat Merkezi’nde sadece geleneksel sanatlarımızın eğitimi verilmektedir. Dersler ağırlıklı olarak hüsn- i hat, tezhip, minyatür, ebru, çini, kalem işi ve sedef işçiliği, ahşap oymacılığı gibi el sanatlarından oluşmaktadır. Üsküdar Sanat Merkezi'nde geleneksel el sanatlarının yanında cam süslemeciliği, filografi, fotoğrafçılık, protokol ve görgü kuralları ve vitray gibi el sanatları dersleri; ayrıca Osmanlıca, Arapça ve İngilizce gibi kültür dersleri de mevcuttur.

+